Skip to main content

MAC DEE KONFEKTION A/S AF 1988

Reg-normu

A/S167872

Najugaq

Nygade 1 B

Postnormu aamma illoqarfik

8600 Silkeborg

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.03.1988

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

08.12.1994

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Kommuni

Silkeborg

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel og fabrikation

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.02 til 31.01

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

01.07.1988

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

300.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.03.1988 - 31.01.1989

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse

Dato: 31.08.1989
Periode: 01.03.1988 - 31.01.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 31.08.1989
Periode: 01.03.1988 - 31.01.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

12.12.1994 Statusændring

Reg-nummer: A/S167872

Navn og adresse:
MAC DEE KONFEKTION A/S AF 1988 UNDER KONKURS (OPLØST)
Nygade 1B, 8600 Silkeborg

Konkursbehandlingen afsluttet 08.12.1994, selskabet opløst.


29.06.1990 Statusændring

Reg-nummer: A/S167872

Navn og adresse:
MAC DEE KONFEKTION A/S AF 1988 UNDER KONKURS
Nygade 1 B, 8600 Silkeborg

Konkursdekret afsagt 13.06.1990 af skifteretten i Silkeborg


02.11.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S167872

Navn og adresse:
A/S PSE NR.2665
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

01.07.1988

Nyt navn:

MAC DEE KONFEKTION A/S AF 1988

Ny adresse:

Nygade 1 B, 8600 Silkeborg

Ny kommune:

Silkeborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Åse Leo Andre Andersen, Fru Ingelise Mortensen, Fabrikant Hans Rusberg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Åse Leo Andre Andersen, Direktør Richardt Reinholdt Mortensen

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, eller af en direktør
alene eller af den samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S150031 REVISIONSFIRMAET G. BRETLAU, AKTIESELSKAB, Vestergade 22, 8600 Silkeborg

Regnskabsår ændret til:

01.02 - 31.01

Første regnskabsår:

01.03.1988 - 31.01.1989


22.04.1988 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S167872

Navn og adresse:
A/S PSE NR.2665
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.03.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.03.1988

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.03.1988 - 30.06.1989

Regnskabsår:

01.07 - 30.06

Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.03.1988
06.07.1988
A/S PSE NR.2665
Killiffik
Uannga
Uunga
13.06.1990
07.12.1994
Under konkurs
01.03.1988
12.06.1990
Normal