Skip to main content

EUROPEAN-INFORMATION GROUP A/S

Reg-normu

A/S167023

Najugaq

Store Kongensgade 66, 4.

Postnormu aamma illoqarfik

1264 København K

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.01.1988

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

01.09.1994

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Kommuni

København

Siunertaq

Selskabets formål er salg af informationer, undervisning samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

16.12.1988

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

300.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.1988 - 30.06.1989

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør

Dato: 06.03.1991
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 11.06.1990
Periode: 01.01.1988 - 30.06.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

13.09.1994 Statusændring

Reg-nummer: A/S167023

Navn og adresse:
EUROPEAN-INFORMATION GROUP A/S UNDER KONKURS (OPLØST)
Store Kongensgade 66, 4., 1264 Store Kongensgade

Konkursbehandlingen afsluttet 01.09.1994, selskabet opløst.


10.11.1992 Statusændring

Reg-nummer: A/S167023

Navn og adresse:
EUROPEAN-INFORMATION GROUP A/S
Store Kongensgade 664, 1264 Store Kongensgade

Konkursdekret afsagt 06.11.1992 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.


25.05.1992 Statusændring

Reg-nummer: A/S167023

Navn og adresse:
EUROPEAN-INFORMATION GROUP A/S
Store Kongensgade 664, 1264 Store Kongensgade

Anmodning om opløsning, jfr aktieselskabslovens ¤ 117 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 23.05.1992


28.08.1990 Ændring af adresse, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S167023

Navn og adresse:
EUROPEAN-INFORMATION GROUP A/S
Ovengaden oven Vandet 54, 1. tv, 1415 Overgaden oven Vandet

Ny adresse:

Store Kongensgade 66,4, 1264 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Christensen

Indtrådt i bestyrelsen:

EDB chef Søren Veien Christiansen, Lærerinde Ane Malene Lundsgård


04.04.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S167023

Navn og adresse:
EUROPEAN-INFORMATION GROUP A/S
Ovengaden oven Vandet 54, 1. tv, 1415 Overgaden oven Vandet

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Martin Hector
18.01.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S167023

Navn og adresse:
A/S PSE 13 NR. 1111
c/o landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

16.12.1988

Nyt navn:

EUROPEAN-INFORMATION GROUP A/S

Ny adresse:

Ovengaden oven Vandet 54, 1. tv, 1415 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokatfuldmægtig Martin Hector (formand), Direktør Torben Christensen, Direktør Michael Jonesen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Michael Jonesen

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller et bestyrelsesmedlem i forening med en
direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Stig Larsen, Frederiksberggade 25, 1459 København K


24.03.1988 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S167023

Navn og adresse:
A/S PSE 13 NR. 1111
c/o landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1988

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S102938 A/S PSE NR. 1285 c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555 c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1988 - 30.06.1989

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.01.1988
23.12.1988
A/S PSE 13 NR. 1111
Killiffik
Uannga
Uunga
06.11.1992
31.08.1994
Under konkurs
23.05.1992
05.11.1992
Under tvangsopløsning
01.01.1988
22.05.1992
Normal