Skip to main content

PP INTERNATIONAL A/S

Reg-normu

A/S165585

Najugaq

c/o Magasins Interne Revision
Jernholmen 49

Postnormu aamma illoqarfik

2650 Hvidovre

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.12.1987

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

25.10.1994

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Kommuni

Hvidovre

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handels- agentur- og franchisevirksomhed i og uden for Danmark samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.03 til 28.02

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

02.08.1991

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

300.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.12.1987 - 28.02.1989
Dato: 01.07.1994
Periode: 01.03.1993 - 28.02.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 06.07.1993
Periode: 01.03.1992 - 28.02.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 14.07.1992
Periode: 01.03.1991 - 29.02.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 27.09.1991
Periode: 01.03.1990 - 28.02.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 03.09.1990
Periode: 01.03.1989 - 28.02.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.Dato: 14.09.1989
Periode: 01.12.1987 - 28.02.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
29.12.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S165585

Navn og adresse:
PP INTERNATIONAL A/S
c/o Magasins Interne Revision, Jernholmen 49, 2650 Hvidovre

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S66676 DANSK KONTOSERVICE AF 1983 A/S.


12.09.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S165585

Navn og adresse:
PP INTERNATIONAL A/S
c/o Magasins Interne Revision Jernholmen 49, 2650 Hvidovre

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Preben Frank Philipson

Indtrådt i direktionen:

Direktør Sverre Riis Christensen.


05.08.1991 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S165585

Navn og adresse:
PP INTERNATIONAL A/S
Bremerholm 3, 1069 Bremerholm

Vedtægter ændret:

02.08.1991

Ny adresse:

c/o Magasins Interne Revision Jernholmen 49, 2650 Hvidovre

Ny kommune:

Hvidovre


15.05.1991 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S165585

Navn og adresse:
PP INTERNATIONAL A/S
Bremerholm 3, 1069 Bremerholm

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.754.700,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,0

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 21.02.1991 til dækning af underskud kr. 1.754.700,00 til kurs 100,0
Kapitalen udgør herefter kr. 300.000,00


04.05.1990 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S165585

Navn og adresse:
PP INTERNATIONAL A/S
Bremerholm 3, 1069 Bremerholm

Kapitalforhøjelse:

kr. 710.200,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 31.08.1989 til dækning af underskud kr. 710.200,00 til kurs 100,0
Kapitalen udgør herefter kr. 300.000,00
13.10.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S165585

Navn og adresse:
PP INTERNATIONAL A/S
c/o A/S TH. WESSEL & VETT MAGASIN DU NORD, Vingårdsstræde 6, 1095

Ny adresse:

Bremerholm 3, 1069 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kai Jørgen Svendsen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsen


30.11.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S165585

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2565
c/o landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

15.04.1988

Nyt navn:

PP INTERNATIONAL A/S

Ny adresse:

c/o A/S TH. WESSEL & VETT MAGASIN DU NORD, Vingårdsstræde 6, 1095 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørgen Beck Basse (formand), Marketingschef Sverre Riis Christensen, Økonomichef Ib Manne Mayntzhusen Jessen, Direktør Kai Jørgen Svendsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Preben Frank Philipson

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 1360 København K, Revisionsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, 1304 København K

Regnskabsår ændret til:

01.03 - 28.02

Første regnskabsår:

01.12.1987 - 28.02.1989


04.02.1988 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S165585

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2565
c/o landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.12.1987

Seneste vedtægtsdato:

01.12.1987

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.12.1987 - 30.04.1989

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.12.1987
09.06.1988
A/S PSE NR. 2565
Killiffik
Uannga
Uunga
01.12.1987
24.10.1994
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
28.09.1989
20.03.1991
300.000,00 DKK
30.12.1987
27.09.1989
300.000,00 DKK