Skip to main content

NI NUL 2REN ApS

Reg-normu

ApS165806

Najugaq

Store Kongensgade 44

Postnormu aamma illoqarfik

1264 København K

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.01.1988

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

21.01.1998

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Kommuni

København

Siunertaq

Selskabets formål er, via KTAS's telefontjeneste med inledningscifrene 901,902 og 903, at drive reklame- og oplysningsvirksomhed, samt reklame- og medievirksomhed i almindelighed og er desuden at drive ejendomshandel, ejendomsadministration, investering og financiering.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

21.11.1991

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

80.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.1988 - 30.06.1989
Dato: 10.04.1992
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 04.03.1991
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 01.06.1990
Periode: 01.01.1988 - 30.06.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

27.01.1998 Statusændring

Reg-nummer: ApS165806

Navn og adresse:
NI NUL 2REN ApS
Store Kongensgade 44, 1264 Store Kongensgade

Konkursbehandlingen afsluttet 21.01.1998, selskabet opløst.


10.01.1994 Statusændring

Reg-nummer: ApS165806

Navn og adresse:
NI NUL 2REN ApS UNDER KONKURS
St. Kongensgade 44, 1264 Store Kongensgade

Konkursdekret afsagt 04.01.1994 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.


26.10.1993 Statusændring, Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS165806

Navn og adresse:
NI NUL 2REN ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
St. Kongensgade 44, 1264 Store Kongensgade

Den 07.10.1993 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling udnævnt Advokat Erik Malberg, Applebys Plads 1, postboks 19, 1001 København K, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator.


05.08.1993 Statusændring

Reg-nummer: ApS165806

Navn og adresse:
NI NUL 2REN ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
St. Kongensgade 44, 1264 Store Kongensgade

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens ¤86 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 05.08.1993. Ledelsen er fratrådt.


10.01.1992 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS165806

Navn og adresse:
EKKO MARKETING ApS
St. Kongensgade 44, 1264 Store Kongensgade

Vedtægter ændret:

21.11.1991.

Nyt navn:

NI NUL 2REN ApS

Nye binavne:

NI NUL 3EREN ApS (NI NUL 2REN ApS) NI NUL 1EREN ApS (NI NUL 2REN ApS)

Slettet binavn: OON MARKETING ApS (EKKO MARKETING ApS)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Skov Larsen, Carsten Schmidt

Selskabet tegnes af een direktør alene.
18.07.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS165806

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR.1552
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

18.03.1988

Nyt navn:

EKKO MARKETING ApS

Nyt binavn: OON MARKETING ApS (EKKO MARKETING ApS)

Ny adresse:

St. Kongensgade 44, 1264 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bjarne Skov Larsen, Carsten Schmidt

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Bjarne Skov Larsen

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af en direktør alene

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S157845 REVISIONSFIRMAET LUNDGAARD ANDERSEN & GLUD A/S, St. Kongensgade 72, 1300 København K


17.02.1988 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS165806

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR.1552
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1988

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1988 - 30.06.1989

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Killiffik
Uannga
Uunga
04.01.1994
20.01.1998
Under konkurs
05.08.1993
03.01.1994
Under tvangsopløsning
01.01.1988
04.08.1993
Normal