Skip to main content

A. P. FRISØRARTIKLER ApS

Reg-normu

ApS166524

Najugaq

Hornbæk Engvej 4B

Postnormu aamma illoqarfik

8900 Randers C

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.01.1988

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

12.11.1993

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Tvangsopløst

Kommuni

Randers

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel med frisørartikler samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtede formål

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.06 til 31.05

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

06.04.1988

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

80.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.1988 - 31.05.1989

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, der ikke tillige må være direktør

20.12.1993 Statusændring

Reg-nummer: ApS166524

Navn og adresse:
A. P. FRISØRARTIKLER ApS UNDER TVANGSOPLØSNING (OPLØST)
Hornbæk Engvej 4 B, 8900 Randers

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


30.04.1990 Statusændring

Reg-nummer: ApS166524

Navn og adresse:
A. P. FRISØRARTIKLER ApS
Hornbæk Engvej 4 B, 8900 Randers

Anmodning om opløsning, jfr. anpartsselskabs- lovens ¤ 86 sendt til skifteretten i Randers den 30.04.1990


09.05.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS166524

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR. 1540
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

06.04.1988

Nyt navn:

A. P. FRISØRARTIKLER ApS

Ny adresse:

Hornbæk Engvej 4 B, 8900 Randers

Ny kommune:

Randers

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Mogens Kragh Nielsen, Lillian Pedersen, Ole Rokkedal

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Salgskonsulent Arne Asbjørn Pedersen

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i
forening eller af en direktør i forening med
et bestyrelsesmedlem, der ikke tillige må
være direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Reg. revisor Erling G. Jensen, Engtoften 39, 9280 Storvorde

Regnskabsår ændret til:

01.06 - 31.05

Første regnskabsår:

01.01.1988 - 30.05.1989


10.03.1988 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS166524

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR. 1540
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1988

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1988 - 30.06.1989

Regnskabsår:

01.07 - 30.06

Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.01.1988
08.04.1988
ApS KBIL 9 NR. 1540
Killiffik
Uannga
Uunga
30.04.1990
11.11.1993
Under tvangsopløsning
01.01.1988
29.04.1990
Normal