Skip to main content

UTAX DANMARK A/S

CVR-normu

11563147

Najugaq

Vallensbækvej 24

Postnormu aamma illoqarfik

2605 Brøndby

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.11.1987

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

13.09.2006

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Telefon

43433388

Fax

43430325

Kommuni

Brøndby

Siunertaq

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og finansiering, herunder salg og servicering af kopimaskiner og andre kontormaskiner samt anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

08.07.1994

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

2.500.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.11.1987 - 30.04.1989

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf det ene skal være formanden, eller af en direktør

Dato: 15.03.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.03.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDFDato: 19.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 30.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 24.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 11.08.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 11.07.1991
Periode: 01.05.1990 - 31.12.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 17.10.1990
Periode: 01.05.1989 - 30.04.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 24.11.1989
Periode: 01.11.1987 - 30.04.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

UTAX DANMARK A/S

P-normu

Najugaqarfik

Egsagervej 11

Postnormu aamma illoqarfik

8230 Åbyhøj

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.01.1998

Ophørsdato

19.06.2000

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

86251715

Ateq

Utax Danmark A/S

P-normu

Najugaqarfik

Bogensevej 88
Næsby

Postnormu aamma illoqarfik

5270 Odense N

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.01.1999

Ophørsdato

30.04.2001

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

63181700

Ateq

UTAX DANMARK A/S

P-normu

Najugaqarfik

Dæmningen 15

Postnormu aamma illoqarfik

7100 Vejle

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.04.1992

Ophørsdato

19.06.2000

Pilerisaariviginanga

Naamik

Ateq

UTAX DANMARK A/S

P-normu

Najugaqarfik

Vallensbækvej 24

Postnormu aamma illoqarfik

2605 Brøndby

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.11.1987

Ophørsdato

25.06.2000

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

43433388

Ateq

UTAX DANMARK A/S

P-normu

Najugaqarfik

Vallensbækvej 24

Postnormu aamma illoqarfik

2605 Brøndby

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

04.02.2003

Ophørsdato

13.09.2006

Pilerisaariviginanga

Naamik

Telefonip normua

43433388


25.09.2006 Statusændring

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
UTAX DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Konkursbehandlingen afsluttet 13.09.2006, selskabet opløst.


05.07.2000 Statusændring

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
UTAX DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Konkursdekret afsagt 26.06.2000 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.


18.05.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
UTAX DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gunter Peters, den 28.04.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Robert Feldmeier (formand), den 28.04.2000.


13.12.1999 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
UTAX DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, den 04.11.1999.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, postboks 2709, 2900 Hellerup, den 04.11.1999.


12.01.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
UTAX DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Yves-Christian Enderli, den 30.11.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Roland Hermann Möller, den 30.11.1998.
18.09.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
UTAX DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Siegfried Georg Dummel, den 01.07.1997.


23.12.1994 Ændring i personkreds

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
UTAX DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hermann Peter Oskar Peters.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gunter Peters (formand).


07.12.1994 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
UTAX DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hermann Max Kress, Robert Charles Kubler, Jens Oscar Mosgaard.

Indtrådt i bestyrelsen:

Hermann Peter Oskar Peters (formand), Siegfried Georg Dummel, Yves-Christian Enderli, Direktør Hans Erik Jensen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S174296 GROTHEN & PERREGAARD, REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. JESPERSEN, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg.


20.09.1994 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
UTAX DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

08.07.1994.

Nyt binavn: UTC DANMARK A/S (UTAX DANMARK A/S).
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf det ene skal være formanden, eller af en direktør.
Selskabet fusioneret med REG.NR. A/S107851 UTC DANMARK A/S, der samtidig er opløst.


07.10.1993 Ændring af kapital

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
UTAX DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

13.09.1993.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 400,00

Kapitalen udgør herefter kr. 2.500.000,00


30.09.1992 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
DANISH COPY DATA A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

11.06.1992.

Nyt navn:

UTAX DANMARK A/S

Nyt binavn: DANISH COPY DATA A/S (UTAX DANMARK A/S)
Slettet binavn: UTAX A/S (DANISH COPY DATA A/S)

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 300,00

Kapitalen udgør herefter kr. 2.000.000,00


24.03.1992 Ændring i personkreds

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
DANISH COPY DATA A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul-Erik Lund


11.12.1991 Øvrige ændringer

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
DANISH COPY DATA A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12


26.03.1991 Ændring i personkreds

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
DANISH COPY DATA A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Poul-Erik Lund, Gunter Peters

Indtrådt i direktionen:

Direktør Hans Erik Jensen


14.02.1991 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
DANISH COPY DATA A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

19.12.1990.

Nyt binavn: UTAX A/S (DANISH COPY DATA A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Wittenberg Vandborg, Irene Iris Lund

Indtrådt i bestyrelsen:

Hermann Max Kress (formand), Robert Charles Kubler, Advokat Jens Oscar Mosgaard

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Gunter Peters

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, eller af bestyrelsens
formand eller af selskabets direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S107277 REVISIONSFIRMAET G. DAHLFELT A/S

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard/Henningsen og Holm, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø


19.01.1990 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
DANISH COPY DATA A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

10.11.1989

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Trap

Indtrådt i bestyrelsen:

Fru Irene Iris Lund

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, hvoraf det ene skal
være formanden, eller af en direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirma C. Jespersen


24.02.1989 Øvrige ændringer

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
DANISH COPY DATA A/S
Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

15.12.1988

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04

Første regnskabsår:

01.11.1987 - 30.04.1989


18.10.1988 Øvrige ændringer

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1355
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

09.02.1988

Nyt navn:

DANISH COPY DATA A/S

Ny adresse:

Vallensbækvej 24, 2605 Brøndby

Ny kommune:

Brøndby

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Morten Wittenberg Vandborg (formand), Direktør Poul-Erik Lund, Direktør Hans Trap

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Poul-Erik Lund

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, hvoraf det ene skal
være formanden, eller af en direktør i
forening med et bestyrelsesmedlem

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirma C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 1002 København K, REG.NR. A/S107277 REVISIONSFIRMAET G. DAHLFELT A/S, Hestetangsvej 48, 3520 Farum

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.11.1987 - 31.12.1988


08.01.1988 Nye selskaber

CVR-normu: 11563147

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1355
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1987

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1987

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680 c/o lrs. Per Stakemann,, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555 c/o adv. Susanne Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1987 - 30.04.1989

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
16.02.1988
10.08.1992
DANISH COPY DATA A/S
01.11.1987
15.02.1988
A/S PSE 10 NR. 1355
Killiffik
Uannga
Uunga
26.06.2000
12.09.2006
Under konkurs
01.11.1987
25.06.2000
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
10.08.1992
22.09.1993
2.000.000,00 DKK
15.02.1988
09.08.1992
1.000.000,00 DKK
02.11.1987
14.02.1988
300.000,00 DKK
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2000
0 Sulisut
1. kvartalimut 2000
50-99 Sulisut
4. kvartalimut 1999
50-99 Sulisut
3. kvartalimut 1999
50-99 Sulisut
2. kvartalimut 1999
50-99 Sulisut


1. kvartalimut 1999
50-99 Sulisut