Skip to main content

F.D. SKOVBRUG OG PLANTESKOLE A/S

CVR number

11559948

Address

Engholmvej 1
Idom

Postal code and city

7500 Holstebro

Start date

01.11.1987

Cessation date

09.11.1999

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Tvangsopløst

Municipality

Holstebro

Activity code

020100 Skovbrug

Secondary activity

011220 Planteskoler

Objects

Selskabets formål er at drive handel og industri

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

20.09.1996

Registered capital

500.000,00 DKK

First accounting period

01.11.1987 - 31.12.1988

Powers to bind

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør

Reporting period: 01.01.1997 - 31.12.1997
Date of publication: 18.09.1998

Get documents:
Årsrapport
PDF

Reporting period: 01.01.1996 - 31.12.1996
Date of publication: 03.07.1997

Get documents:
Årsrapport
PDF

Reporting period: 01.01.1995 - 31.12.1995
Date of publication: 28.08.1996

Get documents:
Årsrapport
PDF

Reporting period: 01.01.1994 - 31.12.1994
Date of publication: 26.06.1995

Order document:
Årsrapport mv.

Reporting period: 01.01.1993 - 31.12.1993
Date of publication: 22.09.1994

Order document:
Årsrapport mv.Reporting period: 01.01.1992 - 31.12.1992
Date of publication: 29.09.1993

Order document:
Årsrapport mv.

Reporting period: 01.01.1991 - 31.12.1991
Date of publication: 05.10.1992

Order document:
Årsrapport mv.

Reporting period: 01.01.1990 - 31.12.1990
Date of publication: 01.10.1991

Order document:
Årsrapport mv.

Reporting period: 01.01.1989 - 31.12.1989
Date of publication: 12.09.1990

Order document:
Årsrapport mv.

Reporting period: 01.11.1987 - 31.12.1988
Date of publication: 30.08.1989

Order document:
Årsrapport mv.

Closed production units

Name

F.D. SKOVBRUG OG PLANTESKOLE A/S

P-number

Address

1

Postal code and city

9999 Ukendt

Start date

01.11.1987

Ophørsdato

30.06.1995

Sector code

980000 Uoplyst

Advertising protection

No

Name

F.D. SKOVBRUG OG PLANTESKOLE A/S

P-number

Address

Engholmvej 1
Idom

Postal code and city

7500 Holstebro

Start date

01.07.1995

Ophørsdato

09.11.1999

Sector code

020100 Skovbrug

Advertising protection

No


12.11.1999 Statusændring

CVR number: 11559948

Navn og adresse:
F.D. SKOVBRUG OG PLANTESKOLE A/S
Engholmvej 1, Idom, 7500 Holstebro

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


25.10.1999 Statusændring

CVR number: 11559948

Navn og adresse:
F.D. SKOVBRUG OG PLANTESKOLE A/S
Engholmvej 1, Idom, 7500 Holstebro

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens § 117, jf. § 118 sendt til skifteretten i Holstebro den 25.10.1999.


23.09.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 11559948

Navn og adresse:
F.D. SKOVBRUG OG PLANTESKOLE A/S
Engholmvej 1, Idom, 7500 Holstebro

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Esper Thygesen, den 15.09.1998, Peter Havskov Jensen, den 15.09.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lærer Hans Gotfred Damgaard (formand), den 15.09.1998, Skovarbejder Per Sandfeld Nissen, den 15.09.1998.


02.10.1996 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR number: 11559948

Navn og adresse:
HANDELSFIRMAET FLEMMING DAMGAARD A/S
Engholmvej 1, Idom, 7500 Holstebro

Vedtægter ændret:

20.09.1996.

Nyt navn:

F.D. SKOVBRUG OG PLANTESKOLE A/S.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør.


21.07.1995 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR number: 11559948

Navn og adresse:
DT HANDEL A/S
Engholmvej 1, Idom, 7500 Holstebro

Vedtægter ændret:

26.05.1995.

Nyt navn:

HANDELSFIRMAET FLEMMING DAMGAARD A/S.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S163341 R.A.R. REVISION A/S.

Indtrådt i revisionen:

COOPERS & LYBRAND STATSAUT REVISORER, Hjaltesvej 16, postboks 1443, 7500 Holstebro.
03.01.1989 Øvrige ændringer

CVR number: 11559948

Navn og adresse:
A/S PSE NR.2468
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

06.04.1988

Nyt navn:

DT HANDEL A/S

Ny adresse:

Engholmvej 1, Idom, 7500 Holstebro

Ny kommune:

Holstebro

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Entreprenør Esper Thygesen (formand), Entreprenør Flemming Damgaard, Agronom Peter Havskov Jensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Entreprenør Flemming Damgaard

Selskabet tegnes af en direktør i forening
med bestyrelsesformanden eller af den samlede
bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S163341 R.A.R. REVISION A/S, Viborgvej 67, 7500 Holstebro

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.11.1987 - 31.12.1988


14.03.1988 Nye selskaber

CVR number: 11559948

Navn og adresse:
A/S PSE NR.2468
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1987

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1987

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555 c/o Advokat Susanne Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1987 - 30.04.1989

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Name of business
From
Till
24.06.1995
28.06.1996
HANDELSFIRMAET FLEMMING DAMGAARD A/S
01.10.1988
23.06.1995
DT HANDEL A/S
01.11.1987
30.09.1988
A/S PSE NR.2468
Status
From
Till
25.10.1999
08.11.1999
Under tvangsopløsning
01.11.1987
24.10.1999
Normal
Registered capital
From
Till
02.11.1987
27.06.1996
300.000,00 DKK
Period:
Employees
Full-time equivalent
4. QTR 1999
0 employees
3. QTR 1999
0 employees
2. QTR 1999
0 employees
1. QTR 1999
0 employees