Skip to main content

FK ENTREPRISE A/S

CVR-normu

11559808

Najugaq

Ebberupvej 1

Postnormu aamma illoqarfik

9220 Aalborg Øst

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.11.1987

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

06.12.1999

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Telefon

98152899

Kommuni

Aalborg

Siunertaq

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.05 til 30.04

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

06.11.1998

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

500.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.11.1987 - 30.04.1989
Periode: 01.05.1998 - 30.04.1999
Offentliggørelsesdato: 13.10.1999

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Periode: 01.04.1997 - 30.04.1998
Offentliggørelsesdato: 08.07.1998

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Periode: 01.04.1996 - 31.03.1997
Offentliggørelsesdato: 01.10.1997

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Periode: 01.04.1995 - 31.03.1996
Offentliggørelsesdato: 04.10.1996

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Periode: 01.04.1994 - 31.03.1995
Offentliggørelsesdato: 02.10.1995

Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDFPeriode: 01.04.1993 - 31.03.1994
Offentliggørelsesdato: 07.11.1994

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Periode: 01.04.1992 - 31.03.1993
Offentliggørelsesdato: 08.11.1993

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Periode: 01.04.1991 - 31.03.1992
Offentliggørelsesdato: 17.12.1992

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Periode: 01.05.1990 - 31.03.1991
Offentliggørelsesdato: 18.10.1991

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Periode: 01.05.1989 - 30.04.1990
Offentliggørelsesdato: 14.11.1990

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Periode: 01.11.1987 - 30.04.1989
Offentliggørelsesdato: 16.02.1990

Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Nioqqutissiorfiit unissimasut

Ateq

FK ENTREPRISE A/S

P-normu

Najugaqarfik

Ebberupvej 1

Postnormu aamma illoqarfik

9220 Aalborg Øst

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.11.1987

Ophørsdato

29.12.1999

Pilerisaariviginanga

Naamik


30.12.1999 Statusændring

CVR-normu: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Ebberupvej 1, postboks 8219, 9220 Aalborg Øst

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 67356616 HEINRICH THOMSEN, ENTREPRENØRFIRMA, AALBORG A/S.


20.10.1999 Statusændring

CVR-normu: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Ebberupvej 1, postboks 8219, 9220 Aalborg Øst

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 67356616 HEINRICH THOMSEN, ENTREPRENØRFIRMA, AALBORG A/S.
CVR-NR. 12699573 A/S MORTENSEN & NYMARK.
CVR-NR. 11559808 FK ENTREPRISE A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


17.11.1998 Øvrige ændringer

CVR-normu: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Ebberupvej 1, postboks 8219, 9220 Aalborg Øst

Vedtægter ændret:

06.11.1998.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden.


13.11.1997 Ændring af adresse, Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR-normu: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9220 Aalborg Øst

Vedtægter ændret:

26.06.1997.

Ny adresse:

Ebberupvej 1, postboks 8219, 9220 Aalborg Øst.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Andersen, den 26.06.1997, Jette Nørkær Andersen, den 26.06.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Jørgen Nissen Riisberg (formand), den 26.06.1997, Bruno Grankvist, den 26.06.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Finn Kjøge, den 26.06.1997.

Indtrådt i direktionen:

Bruno Grankvist, den 26.06.1997.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S225968 NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 26.06.1997.

Indtrådt i revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Voergaardsvej 2, postboks 7060, 9200 Aalborg SV, den 26.06.1997.

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04.

Omlægningsperiode:

01.04.1997 - 30.04.1998.


04.12.1996 Ændring i revision

CVR-normu: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Finn Steen Christensen.

Indtrådt i revisionen:

NIELSEN & CHRISTENSEN, STATS- AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 04.12.1996.
14.01.1993 Ændring i personkreds

CVR-normu: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kurt Andersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Leif Andersen


06.05.1991 Øvrige ændringer

CVR-normu: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Vedtægter ændret:

24.04.1991.

Regnskabsår ændret til:

01.04 - 31.03

Omlægningsperiode:

01.05.1990 - 31.03.1991


16.02.1990 Statusændring

CVR-normu: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Den under 16.02.1990 fremsendte anmodning til skifteretten i Aalborg om opløsning af selskabet, er tilbagetaget.


16.02.1990 Statusændring

CVR-normu: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Anmodning om opløsning, jfr aktieselskabslovens ¤ 117 sendt til skifteretten i Aalborg den 16.02.1990


13.06.1988 Øvrige ændringer

CVR-normu: 11559808

Navn og adresse:
A/S PSE NR.2467
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

02.04.1988

Nyt navn:

FK ENTREPRISE A/S

Ny adresse:

Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Ny kommune:

Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Kurt Andersen, Jette Nørkær Andersen, Finn Kjøge

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Finn Kjøge

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, eller af direktøren i
forening med 1 bestyrelsesmedlem

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Finn Steen Christensen, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg


14.03.1988 Nye selskaber

CVR-normu: 11559808

Navn og adresse:
A/S PSE NR.2467
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1987

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1987

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555 c/o Advokat Susanne Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1987 - 30.04.1989

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.11.1987
15.04.1988
A/S PSE NR.2467
Killiffik
Uannga
Uunga
16.02.1990
05.12.1999
Under tvangsopløsning
01.11.1987
15.02.1990
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
02.11.1987
25.06.1997
300.000,00 DKK
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 1999
20-49 Sulisut
3. kvartalimut 1999
20-49 Sulisut
2. kvartalimut 1999
20-49 Sulisut
1. kvartalimut 1999
20-49 Sulisut