Skip to main content

FK ENTREPRISE A/S

CVR number

11559808

Address

Ebberupvej 1

Postal code and city

9220 Aalborg Øst

Start date

01.11.1987

Cessation date

06.12.1999

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter fusion

Telephone

98152899

Municipality

Aalborg

Activity code

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Objects

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.05 to 30.04

Latest articles of association

06.11.1998

Registered capital

500.000,00 DKK

First accounting period

01.11.1987 - 30.04.1989

Powers to bind

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden

Dato: 13.10.1999
Periode: 01.05.1998 - 30.04.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.07.1998
Periode: 01.04.1997 - 30.04.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.10.1997
Periode: 01.04.1996 - 31.03.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.10.1996
Periode: 01.04.1995 - 31.03.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.10.1995
Periode: 01.04.1994 - 31.03.1995
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 07.11.1994
Periode: 01.04.1993 - 31.03.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 08.11.1993
Periode: 01.04.1992 - 31.03.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 17.12.1992
Periode: 01.04.1991 - 31.03.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 18.10.1991
Periode: 01.05.1990 - 31.03.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 14.11.1990
Periode: 01.05.1989 - 30.04.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 16.02.1990
Periode: 01.11.1987 - 30.04.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Closed production units

Name

FK ENTREPRISE A/S

P-number

Address

Ebberupvej 1

Postal code and city

9220 Aalborg Øst

Start date

01.11.1987

Ophørsdato

29.12.1999

Sector code

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Advertising protection

No


30.12.1999 Statusændring

CVR number: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Ebberupvej 1, postboks 8219, 9220 Aalborg Øst

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 67356616 HEINRICH THOMSEN, ENTREPRENØRFIRMA, AALBORG A/S.


20.10.1999 Statusændring

CVR number: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Ebberupvej 1, postboks 8219, 9220 Aalborg Øst

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 67356616 HEINRICH THOMSEN, ENTREPRENØRFIRMA, AALBORG A/S.
CVR-NR. 12699573 A/S MORTENSEN & NYMARK.
CVR-NR. 11559808 FK ENTREPRISE A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


17.11.1998 Øvrige ændringer

CVR number: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Ebberupvej 1, postboks 8219, 9220 Aalborg Øst

Vedtægter ændret:

06.11.1998.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden.


13.11.1997 Ændring af adresse, Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR number: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9220 Aalborg Øst

Vedtægter ændret:

26.06.1997.

Ny adresse:

Ebberupvej 1, postboks 8219, 9220 Aalborg Øst.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Andersen, den 26.06.1997, Jette Nørkær Andersen, den 26.06.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Jørgen Nissen Riisberg (formand), den 26.06.1997, Bruno Grankvist, den 26.06.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Finn Kjøge, den 26.06.1997.

Indtrådt i direktionen:

Bruno Grankvist, den 26.06.1997.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S225968 NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 26.06.1997.

Indtrådt i revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Voergaardsvej 2, postboks 7060, 9200 Aalborg SV, den 26.06.1997.

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04.

Omlægningsperiode:

01.04.1997 - 30.04.1998.


04.12.1996 Ændring i revision

CVR number: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Finn Steen Christensen.

Indtrådt i revisionen:

NIELSEN & CHRISTENSEN, STATS- AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg, den 04.12.1996.
14.01.1993 Ændring i personkreds

CVR number: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kurt Andersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Leif Andersen


06.05.1991 Øvrige ændringer

CVR number: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Vedtægter ændret:

24.04.1991.

Regnskabsår ændret til:

01.04 - 31.03

Omlægningsperiode:

01.05.1990 - 31.03.1991


16.02.1990 Statusændring

CVR number: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Den under 16.02.1990 fremsendte anmodning til skifteretten i Aalborg om opløsning af selskabet, er tilbagetaget.


16.02.1990 Statusændring

CVR number: 11559808

Navn og adresse:
FK ENTREPRISE A/S
Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Anmodning om opløsning, jfr aktieselskabslovens ¤ 117 sendt til skifteretten i Aalborg den 16.02.1990


13.06.1988 Øvrige ændringer

CVR number: 11559808

Navn og adresse:
A/S PSE NR.2467
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

02.04.1988

Nyt navn:

FK ENTREPRISE A/S

Ny adresse:

Østerbrogade 75, 9400 Nørresundby

Ny kommune:

Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Kurt Andersen, Jette Nørkær Andersen, Finn Kjøge

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Finn Kjøge

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, eller af direktøren i
forening med 1 bestyrelsesmedlem

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Finn Steen Christensen, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg


14.03.1988 Nye selskaber

CVR number: 11559808

Navn og adresse:
A/S PSE NR.2467
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1987

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1987

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555 c/o Advokat Susanne Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1987 - 30.04.1989

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Name of business
From
Till
01.11.1987
15.04.1988
A/S PSE NR.2467
Status
From
Till
16.02.1990
05.12.1999
Under tvangsopløsning
01.11.1987
15.02.1990
Normal
Registered capital
From
Till
02.11.1987
25.06.1997
300.000,00 DKK
Period:
Employees
Full-time equivalent
4. QTR 1999
20-49 employees
3. QTR 1999
20-49 employees
2. QTR 1999
20-49 employees
1. QTR 1999
20-49 employees