Skip to main content

LAUDA BELTS A/S

Reg-normu

A/S162127

Najugaq

Valhøjs Alle 145 - 147

Postnormu aamma illoqarfik

2610 Rødovre

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.06.1987

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

29.12.1995

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter fusion

Kommuni

Rødovre

Siunertaq

Selskabets formål er at drive handel og industri

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.07 til 30.06

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

02.03.1993

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

300.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.06.1987 - 30.06.1988

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene

Dato: 30.11.1995
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.01.1995
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 08.03.1994
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 09.03.1993
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 19.03.1992
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.Dato: 25.03.1991
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 18.04.1990
Periode: 01.07.1988 - 30.06.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 05.04.1989
Periode: 01.06.1987 - 30.06.1988
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
16.04.1996 Statusændring

Reg-nummer: A/S162127

Navn og adresse:
LAUDA BELTS A/S
Valhøjs Alle 145-147, 2610 Rødovre

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S100622 CARINA ACCESSORIES A/S.


15.11.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S162127

Navn og adresse:
LAUDA BELTS A/S
Valhøjs Alle 145-147, 2610 Rødovre

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S3925 SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S101338 REVISIONSSELSKABET H. BULOW-OLSEN NÆSTVED A/S, Ndr. Farimagsgade 2A, 4700 Næstved.


09.07.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S162127

Navn og adresse:
LAUDA BELTS A/S
Valhøjs Alle 145-147, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Suzanne Carina Krogh

Indtrådt i bestyrelsen:

Søren Schwartz


17.06.1993 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S162127

Navn og adresse:
LAUDA BELTS A/S
Valhøjs Alle 145-147, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

02.03.1993.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.050.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 02.03.1993 til dækning af underskud kr. 1.050.000,00 til kurs 100,00
Kapitalen udgør herefter kr. 300.000,00


13.01.1993 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S162127

Navn og adresse:
LAUDA BELTS A/S
Valhøjs Alle 145-147, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

12.11.1992.

Kapitalforhøjelse:

kr. 147.858,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 12.11.1992 til dækning af underskud kr. 147.858,00 til kurs 100,00
Kapitalen udgør herefter kr. 300.000,00

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Bulow-Olsen Revision

Indtrådt i revisionen:

SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C Andersens Boulev 2, 1553 København V
12.11.1991 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S162127

Navn og adresse:
LAUDA BELTS A/S
Valhøjs Alle 145-147, 2610 Rødovre

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt

Indtrådt i revisionen:

Bulow-Olsen Revision, Ndr. Farimagsvej 2 A, Postbox 426, 4700 Næstved


05.07.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S162127

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2345
Valhøjs Alle 145-147, 2610 Rødovre

Nyt navn:

LAUDA BELTS A/S


22.12.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S162127

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2345
c/o lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

04.02.1988

Ny adresse:

Valhøjs Alle 145-147, 2610 Rødovre

Ny kommune:

Rødovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbach Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Helle Elsebeth Krogh (formand), Suzanne Carina Krogh, Fabrikant Kell Bendix Krogh

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbach Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Fabrikant Kell Bendix Krogh

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, Gl. Kongevej 11, 1610 København V

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06

Første regnskabsår:

01.06.1987 - 30.06.1988


24.09.1987 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S162127

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2345
c/o lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.06.1987

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555 c/o adv.Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS c/o lrs. Per Stakemann,, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (Formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.06.1987 - 30.09.1988

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
01.06.1987
07.03.1989
A/S PSE NR. 2345
Killiffik
Uannga
Uunga
01.06.1987
28.12.1995
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
09.12.1992
28.03.1993
300.000,00 DKK
24.09.1987
08.12.1992
300.000,00 DKK