Skip to main content

JØRN K. SØRENSEN A/S

CVR-nummer

10825989

Adresse

c/o Jørn K. Sørensen
Houtvedbakken 4
Stinesminde

Postnummer og by

9500 Hobro

Startdato

01.05.1987

Ophørsdato

13.06.2005

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

98558222

Fax

98558229

Kommune

Arden

Branchekode

742040 Arkitektvirksomhed

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed, handel og virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

16.12.1997

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.05.1987 - 30.06.1988
Dato: 14.07.2005
Periode: 01.07.2004 - 31.03.2005
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 22.11.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.11.2003
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.10.2002
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.11.2001
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 29.11.2000
Periode: 01.07.1999 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.11.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.12.1998
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.11.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.12.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.12.1995
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.11.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.12.1993
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.12.1992
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.11.1991
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.12.1990
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.10.1989
Periode: 01.07.1988 - 30.06.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.03.1989
Periode: 01.05.1987 - 30.06.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

JØRN K SØRENSEN A/S ARKITEKTFIRMA

P-nummer

Adresse

Houtvedbakken 4
Stinesminde

Postnummer og by

9500 Hobro

Startdato

01.05.1987

Ophørsdato

13.06.2005

Branchekode

742040 Arkitektvirksomhed

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

98558222

Navn

JØRN K. SØRENSEN A/S

P-nummer

Adresse

4

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

01.05.1987

Ophørsdato

14.12.1997

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


14.07.2005 Statusændring

CVR-nummer: 10825989

Navn og adresse:
JØRN K. SØRENSEN A/S
c/o Jørn K. Sørensen, Houtvedbakken 4, Stinesminde, 9500 Hobro

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


23.11.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 10825989

Navn og adresse:
JØRN K. SØRENSEN A/S
c/o Jørn K. Sørensen, Houtvedbakken 4, Stinesminde, 9500 Hobro

Likvidation vedtaget 11.11.2004.

Tiltrådt som likvidator:

Arkitekt Jørn Karstens Sørensen, Houtvedbakken 4, Stinesminde, 9500 Hobro, den 11.11.2004.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator alene.


16.12.1997 Ændring af adresse

CVR-nummer: 10825989

Navn og adresse:
JØRN K. SØRENSEN A/S
Østre Alle 16, 9500 Hobro

Vedtægter ændret:

16.12.1997.

Ny adresse:

c/o Jørn K. Sørensen, Houtvedbakken 4, Stinesminde, 9500 Hobro.

Ny kommune:

Arden.


25.02.1997 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 10825989

Navn og adresse:
JØRN K. SØRENSEN A/S
Østre Alle 16, 9560 Hadsund

Vedtægter ændret:

29.11.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


30.03.1988 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10825989

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1064
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

12.10.1987

Nyt navn:

JØRN K. SØRENSEN A/S

Ny adresse:

Østre Alle 16, 9560 Hadsund

Ny kommune:

Hadsund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Fru Dagmar Skou Sørensen (formand), Murermester Per Machholm, Arkitekt Jørn Karstens Sørensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Arkitekt Jørn Karstens Sørensen

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør i
forening med et bestyrelsesmedlem eller af
bestyrelsesformanden alene

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Reg. revisor Teddie Thulstrup, Vestergade 5, 9560 Hadsund

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06

Første regnskabsår:

01.05.1987 - 30.06.1988
23.06.1987 Nye selskaber

CVR-nummer: 10825989

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1064
c/o Lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.05.1987

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. l444, c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, c/o adv Susanne Saul Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, c/o lrs Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (Formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.05.1987 - 30.09.1988

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.05.1987
23.11.1987
A/S PSE 14 NR. 1064
Status
Fra
Til
11.11.2004
12.06.2005
Under frivillig likvidation
01.05.1987
10.11.2004
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
03.12.1996
300.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2004
1 medarbejdere
3. kvt2004
1 medarbejdere
2. kvt2004
1 medarbejdere
1. kvt2004
1 medarbejdere
4. kvt2003
1 medarbejdere


3. kvt2003
1 medarbejdere
2. kvt2003
1 medarbejdere
1. kvt2003
1 medarbejdere
4. kvt2002
1 medarbejdere
3. kvt2002
1 medarbejdere
2. kvt2002
1 medarbejdere
1. kvt2002
1 medarbejdere
4. kvt2001
1 medarbejdere
3. kvt2001
1 medarbejdere
2. kvt2001
1 medarbejdere
1. kvt2001
1 medarbejdere
4. kvt2000
1 medarbejdere
3. kvt2000
1 medarbejdere
2. kvt2000
1 medarbejdere
1. kvt2000
1 medarbejdere
4. kvt1999
1 medarbejdere
3. kvt1999
1 medarbejdere
2. kvt1999
1 medarbejdere
1. kvt1999
1 medarbejdere