Skip to main content

KKS E.M. II A/S

Registration number

A/S157802

Address

c/o KKS HOLDING A/S, Dagmarhus
H C Andersens Boulevard 12

Postal code and city

1553 København V

Start date

01.02.1987

Cessation date

15.09.1998

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter konkurs

Municipality

København

Objects

Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed enten direkte eller gennem interesser i datter- eller andre selskaber og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

13.04.1993

Registered capital

5.000.000,00 DKK

First accounting period

01.02.1987 - 30.04.1988

Powers to bind

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand, eller af et medlem af direktionen alene.

Dato: 28.02.1994
Periode: 01.05.1992 - 30.04.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 25.11.1992
Periode: 01.05.1991 - 30.04.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 10.12.1991
Periode: 01.05.1990 - 30.04.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 17.10.1990
Periode: 01.05.1989 - 30.04.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 20.10.1989
Periode: 01.05.1988 - 30.04.1989
Order document:
Årsrapport mv.Dato: 28.10.1988
Periode: 01.02.1987 - 30.04.1988
Order document:
Årsrapport mv.
29.09.1998 Statusændring

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
KKS E.M. II A/S
c/o KKS HOLDING A/S, Dagmarhus, H C Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Konkursbehandlingen afsluttet 15.09.1998, selskabet opløst.


08.09.1994 Statusændring

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
KKS E.M. II A/S UNDER KONKURS
c/o KKS HOLDING A/S, Dagmarhus, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Konkursdekret afsagt 31.08.1994 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.


28.06.1993 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
L & V E.M. A/S
c/o LYNGBY & VIDEBÆK A/S Grenåvej 361, 8240 Risskov

Vedtægter ændret:

13.04.1993.

Nyt navn:

KKS E.M. II A/S

Ny adresse:

c/o KKS HOLDING A/S Dagmarhus H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V

Ny kommune:

København

Ny særskilt postadresse:

Jernholmen 12-22 Postbox 1514, 2650 Hvidovre

Bestyrelse:

Tiltrådt som Formand: Niels Brockenhuus-Schack, Tiltrådt som Næstformand: Keld Fuhr Pedersen
Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal
være formand eller næstformand, eller af et
medlem af direktionen alene.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.05.1993 - 31.12.1993


05.03.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
L & V E.M. A/S
c/o LYNGBY & VIDEBÆK A/S Grenåvej 361, 8240 Risskov

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørn Søbygård Lyngby, Erling Videbæk, Søren Ib Bjerregaard, Svend Andresen

Indtrådt i bestyrelsen:

Civilingeniør Niels Brockenhuus-Schack, Civilingeniør Jack Bang Kofoed, civilingeniør Keld Fuhr Pedersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørn Søbygård Lyngby

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør, civilingeniør Keld Fuhr Pedersen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirma Busch-Sørensen,

Indtrådt i revisionen:

SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boul 2, 1553 København V


21.10.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
L & V E.M. A/S
c/o LYNGBY & VIDEBÆK A/S Grenåvej 361, 8240 Risskov

Vedtægter ændret:

02.10.1992.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sigurd Selde Enevoldsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erling Videbæk

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen,
af den samlede bestyrelse eller af en
direktør
11.10.1991 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
L & V E.M. A/S
c/o LYNGBY & VIDEBÆK A/S Grenåvej 361, 8240 Risskov

Vedtægter ændret:

06.09.1991.

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 5.000.000,00


15.07.1991 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
SØSTADEN ØER SERVICESELSKAB A/S (SØS)
c/o LYNGBY & VIDEBÆK A/S Grenåvej 361, 8240 Risskov

Vedtægter ændret:

01.05.1991.

Nyt navn:

L & V E.M. A/S

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af den samlede direktion.


25.01.1990 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
SØSTADEN ØER SERVICESELSKAB A/S (SØS)
Øer Maritime Ferieby, 8400 Ebeltoft

Vedtægter ændret:

15.09.1989.

Ny adresse:

c/o LYNGBY & VIDEBÆK A/S Grenåvej 361, 8240 Risskov

Ny kommune:

Århus

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Knud Andersen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørn Søbygård Lyngby, direktør Erling Videbæk


04.01.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
SØSTADEN ØER SERVICESELSKAB A/S (SØS)
Øer Maritime Ferieby, 8400 Ebeltoft

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erling Videbæk


26.08.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2257
c/o Lyngby og Videbæk, Grenåvej 361, 8240 Risskov

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Margit Eva Flethøj

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørn Søbygård Lyngby, direktør Erling Videbæk


26.08.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2257
c/o landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

21.08.1987

Ny adresse:

c/o Lyngby og Videbæk, Grenåvej 361, 8240 Risskov

Ny kommune:

Århus

Ny særskilt postadresse:

Christian X'Vej 70, 8260 Viby J

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Tømrermester Svend Andresen, Direktør Søren Ib Bjerregaard, Advokat Sigurd Selde Enevoldsen, Direktør Jørn Søbygård Lyngby, direktør Erling Videbæk

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Margit Eva Flethøj

Selskabet tegnes af en direktør eller af 2
bestyrelsesmedlemmer i forening og af den
samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirma Busch-Sørensen,, Europaplads 2, 8000 Århus C

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04

Første regnskabsår:

01.02.1987 - 30.04.1988


26.08.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2257
c/o Lyngby og Videbæk, Grenåvej 361, 8240 Risskov

Vedtægter ændret:

06.05.1988

Nyt navn:

SØSTANDEN ØER SERVICESELSKAB A/S (SØS)

Ny adresse:

Øer Maritime Ferieby,, 8400 Ebeltoft

Ny kommune:

Ebeltoft

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørn Søbygård Lyngby

Indtrådt i direktionen:

Direktør Knud Andersen

Selskabet tegnes af en direktør i forening
med et bestyrelsesmedlem eller af en samlede
bestyrelse


20.03.1987 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S157802

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2257
c/o landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.02.1987

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555 c/o advokat Susanne Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.02.1987 - 30.06.1988

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Name of business
From
Till
14.06.1991
14.05.1993
L & V E.M. A/S
05.01.1989
13.06.1991
SØSTADEN ØER SERVICESELSKAB A/S (SØS)
23.09.1988
04.01.1989
SØSTADEN ØER SERVISESELSKAB A/S (SØS)
26.05.1988
22.09.1988
SØSTANDEN ØER SERVICESELSKAB A/S (SØS)
01.02.1987
25.05.1988
A/S PSE NR. 2257
Status
From
Till
31.08.1994
14.09.1998
Under konkurs
01.02.1987
30.08.1994
Normal
Registered capital
From
Till
30.08.1987
15.09.1991
300.000,00 DKK