Skip to main content

RUDKØBING HAVNESMEDIE AF 1993 A/S

Reg-normu

A/S152300

Najugaq

Schnohrsvej 44

Postnormu aamma illoqarfik

5900 Rudkøbing

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

10.05.1986

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

09.02.1999

Suliffeqarfiup suussusia

Aktieselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Opløst efter konkurs

Kommuni

Rudkøbing

Siunertaq

Selskabets formål er at udøve produktion, drive handel, industri, finansiering og dermed beslægtet virksomhed

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.10 til 30.09

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

29.09.1993

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

1.000.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

10.05.1986 - 30.09.1986

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af direktør alene eller af den samlede bestyrelse.Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektiv

Dato: 17.02.1993
Periode: 01.10.1991 - 30.09.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 18.01.1993
Periode: 01.10.1991 - 30.09.1992
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 08.07.1992
Periode: 01.10.1990 - 30.09.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 08.07.1992
Periode: 01.10.1990 - 30.09.1991
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 04.06.1991
Periode: 01.10.1989 - 30.09.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.Dato: 04.06.1991
Periode: 01.10.1989 - 30.09.1990
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 28.05.1990
Periode: 01.10.1988 - 30.09.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 28.05.1990
Periode: 01.10.1988 - 30.09.1989
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 09.12.1988
Periode: 01.10.1987 - 30.09.1988
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 09.12.1988
Periode: 01.10.1987 - 30.09.1988
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 18.02.1988
Periode: 01.10.1986 - 30.09.1987
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.

Dato: 13.05.1987
Periode: 10.05.1986 - 30.09.1986
Uppernarsaasersuut inniminneruk:
Årsrapport mv.
11.02.1999 Statusændring

Reg-nummer: A/S152300

Navn og adresse:
RUDKØBING HAVNESMEDIE AF 1993 A/S
Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing

Konkursbehandlingen afsluttet 09.02.1999, selskabet opløst.


13.01.1994 Statusændring

Reg-nummer: A/S152300

Navn og adresse:
RUDKØBING HAVNESMEDIE AF 1993 A/S UNDER KONKURS
Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing

Konkursdekret afsagt 07.01.1993 af skifteretten i Rudkøbing.


15.10.1993 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S152300

Navn og adresse:
ALUSTÅL A/S
Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing

Vedtægter ændret:

29.09.1993.

Nyt navn:

RUDKØBING HAVNESMEDIE AF 1993 A/S


30.04.1993 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S152300

Navn og adresse:
ALUSTÅL RUDKØBING HAVNESMEDIE A/S
Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing

Vedtægter ændret:

08.01.1993.

Nyt navn:

ALUSTÅL A/S


10.11.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S152300

Navn og adresse:
ALUSTÅL RUDKØBING HAVNESMEDIE A/S
Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Helge Vous Christensen, Jørn Henning Jørgensen
15.09.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S152300

Navn og adresse:
ALUSTÅL RUDKØBING HAVNESMEDIE A/S
Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Karsten Redtz Madsen


20.08.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S152300

Navn og adresse:
ALUSTÅL RUDKØBING HAVNESMEDIE A/S
Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peder Møller Andersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Kjeld Lomholt Klausen


09.07.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S152300

Navn og adresse:
ALUSTÅL RUDKØBING HAVNESMEDIE A/S
Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing

Vedtægter ændret:

25.02.1987

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Olsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peder Møller Andersen, Direktør Frits Feodor Nielsen


03.12.1986 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S152300

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1854
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

26.08.1986

Nyt navn:

ALUSTÅL RUDKØBING HAVNESMEDIE A/S

Ny adresse:

Schnohrsvej 44, 5900 Rudkøbing

Ny kommune:

Rudkøbing

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Jørgen Olsen, Krarup Nordegn 5, Krarup, 5750 Ringe, Jette Ammekilde Pedersen, Reberbanen 9, 5900 Rudkøbing, Direktør Kai Ove Smith Pedersen, Reberbanen 9, 5900 Rudkøbing

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Kai Ove Smith Pedersen, Reberbanen 9, 5900 Rudkøbing

Selskabet tegnes af direktør alene eller af
den samlede bestyrelse.Bestyrelsen kan
meddele prokura enkelt eller kollektiv

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Erik Ø. Wulff, Abildvej 5 A, 5700 Svendborg

Første regnskabsår:

10.05.1986 - 30.09.1986


03.07.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S152300

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1854
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

REG.NR. A/S152300
NAVN: A/S PSE NR. 1854
ADRESSE: c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Stiftelsesdato:

10.05.1986

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Advokat Susanne Saul Stakemann

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Prebens Vænge 2, 2800 Lyngby, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

10.05.1986 - 30.09.1987

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Suliffeqarfiup aqqa
Uannga
Uunga
28.01.1993
05.10.1993
ALUSTÅL A/S
10.05.1986
27.01.1993
ALUSTÅL RUDKØBING HAVNESMEDIE A/S
Killiffik
Uannga
Uunga
07.01.1993
08.02.1999
Under konkurs
10.05.1986
06.01.1993
Normal
Aningaasaliissutit nalunaarutigineqartut
Uannga
Uunga
09.07.1987
29.08.1987
700.000,00 DKK