Skip to main content

Erling Ebbesen Petersen

Opdaterings- og offentliggørelsesperiode ophørt

Ja

Land

Danmark

EPRW Holding ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Direktør
Tiltrædelsesdato
16.12.2015
Fratrådt
06.09.2016

EPRW Holding ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
100%
Stemmerettigheder
100%
Ændringsdato
16.12.2015
Afhændelsesdato
06.09.2016

DIN ENTREPRENØR PARTNER A/S

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Normal
Tilknyttet som
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
07.01.2011
Fratrådt
05.04.2013

DEP ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter spaltning
Tilknyttet som
Stiftere
Tiltrædelsesdato
07.01.2011
Fratrådt
16.12.2015

DEP ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter spaltning
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
5-9,99%
Stemmerettigheder
5-9,99%
Ændringsdato
07.01.2011
Afhændelsesdato
16.12.2015