Skip to main content

Jonas Per Møller

Nutarterinermut aamma tamanut saqqummiussinermut piffissaliussat naapput

Aap

Nuna

Danmark

FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Præsiditet
Tiltrædelsesdato
26.05.2005
Fratrådt
20.06.2013

H.B. RÅDGIVNING A/S

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter frivillig likvidation
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
21.05.2002
Fratrådt
21.03.2007

FONDEN PENSION FOR SELVSTÆNDIGE (FPFS)

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
01.02.2006
Fratrådt
07.02.2012

MOLIO Erhvervsdrivende Fond

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
01.10.2004
Fratrådt
29.03.2012

BARK Rådgivning A/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
07.06.2007
Fratrådt
01.01.2009

UDVIKLINGSCENTER ODSHERRED FOND

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter konkurs
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
28.07.1998
Fratrådt
15.08.2002