Skip to main content

Hans Christian Mejer Hansen

Najugaq

Vyffs Vej 12
Vonsild

Postnormu aamma illoqarfik

6000 Kolding

Atuuffik

Bestyrelsesmedlem

AH 2015 Holding ApS

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelsesmedlem
Tiltrædelsesdato
12.05.2015

Frederikshuset A/S.

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelsesmedlem
Tiltrædelsesdato
12.05.2015

Badevej 2-4 ApS

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelsesmedlem
Tiltrædelsesdato
15.11.2016

BB HOLDING, KOLDING ApS

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
01.09.2005
Fratrådt
12.06.2008

ADSBØLL ENTREPRISE A/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelsesmedlem
Tiltrædelsesdato
01.09.2017
Fratrådt
02.01.2020

ADSBØLL ENTREPRISE A/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
29.04.2008
Fratrådt
31.08.2017

E & N ApS

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
24.04.2004
Fratrådt
02.05.2006

ADSBØLL HOLDING ApS

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
29.04.2008
Fratrådt
28.02.2020

FOLK ApS

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
23.05.2007
Fratrådt
20.05.2014

HCB KOLDING ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter erklæring
Attuumassuteqarpoq imatut
Stiftere
Tiltrædelsesdato
31.01.2006
Fratrådt
07.10.2013

HCB KOLDING ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter erklæring
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
31.01.2006
Fratrådt
07.10.2013

HCB KOLDING ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter erklæring
Attuumassuteqarpoq imatut
Adm. dir
Tiltrædelsesdato
02.01.2009
Fratrådt
07.10.2013

AKTIVITETSCENTER KOLDING ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter fusion
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
24.09.2007
Fratrådt
31.12.2019

JUST EAT.DK ApS

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
26.02.2009
Fratrådt
25.05.2010

JUST EAT HOST A/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
07.11.2007
Fratrådt
26.02.2009

SEVERIN WULFF A/S

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter konkurs
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
30.11.2004
Fratrådt
07.08.2006

HVIIDSMINDEFONDEN

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter frivillig likvidation
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
04.02.2004
Fratrådt
04.03.2004

ARBEJDSPLADSEN DALGAS ALLÉ A/S

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter konkurs
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
02.12.2005
Fratrådt
23.01.2012

Bega Grunde A/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
01.06.2011
Fratrådt
02.01.2020

STRUKTUR INVEST KOLDING A/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
15.09.2005
Fratrådt
31.01.2012

HCB TRADING ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter frivillig likvidation
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
10.08.2006
Fratrådt
25.10.2017

HCB TRADING ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter frivillig likvidation
Attuumassuteqarpoq imatut
Adm. dir
Tiltrædelsesdato
02.01.2009
Fratrådt
25.10.2017

HCB TRADING ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter frivillig likvidation
Attuumassuteqarpoq imatut
Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittoq
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat
50-66,66%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit
50-66,66%
Ulloq allanngortitsiffik
27.11.2014
Afhændelsesdato
08.02.2018

HCB TRADING ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter frivillig likvidation
Attuumassuteqarpoq imatut
Piviusumik piginnittuusoq
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat
50,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit
50,00%
Ulloq allanngortitsiffik
10.08.2006
Afhændelsesdato
08.02.2018

HCB TRADING ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter frivillig likvidation
Attuumassuteqarpoq imatut
Likvidator
Tiltrædelsesdato
25.10.2017
Fratrådt
08.02.2018

HCB CONSULT ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter erklæring
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
10.08.2006
Fratrådt
15.12.2008

KOLDING ERHVERVSPARK ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter fusion
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
10.10.2007
Fratrådt
23.09.2008

HCB HOLDING, KOLDING ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter erklæring
Attuumassuteqarpoq imatut
Stiftere
Tiltrædelsesdato
04.09.2007
Fratrådt
27.08.2015

HCB HOLDING, KOLDING ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter erklæring
Attuumassuteqarpoq imatut
Adm. dir
Tiltrædelsesdato
02.01.2009
Fratrådt
27.08.2015

ÅLEGÅRDEN P/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
06.11.2012
Fratrådt
02.01.2020

AKU ApS

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter fusion
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
20.12.2007
Fratrådt
31.12.2019

UNGARBEJDE.DK ApS

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
11.03.2009
Fratrådt
07.04.2011

JYSK RÅHUSMONTAGE A/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
26.01.2012
Fratrådt
30.05.2013

P/S OAS HØRSHOLM under frivillig likvidation

CVR-normu
Killiffia
Under frivillig likvidation
Attuumassuteqarpoq imatut
Formand
Tiltrædelsesdato
01.07.2014
Fratrådt
06.05.2020