Skip to main content

Torben Lund Albrechtsen

Najugaq

Sorthøj 123

Postnormu aamma illoqarfik

9000 Aalborg

Atuuffik

Adm. dir, Stiftere

JENS A. JACOBSEN. AALBORG A/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Adm. dir
Tiltrædelsesdato
01.03.1999

VILLY BRUUN A/S under frivillig likvidation

CVR-normu
Killiffia
Under frivillig likvidation
Attuumassuteqarpoq imatut
Stiftere
Tiltrædelsesdato
28.06.1990

VILLY BRUUN A/S under frivillig likvidation

CVR-normu
Killiffia
Under frivillig likvidation
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
28.06.1990
Fratrådt
03.03.2003

WKO A/S

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter frivillig likvidation
Attuumassuteqarpoq imatut
Direktion
Tiltrædelsesdato
25.08.1989
Fratrådt
28.08.1990

EJENDOMSSELSKABET VB ApS

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
21.03.2000
Fratrådt
07.11.2002

ALL NRG Skive A/S

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter fusion
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
05.07.2002
Fratrådt
10.03.2003

VILLY BRUUN HOLDING A/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
28.02.1996
Fratrådt
03.03.2003

WISBECH EJENDOMME A/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Direktion
Tiltrædelsesdato
30.04.2004
Fratrådt
17.09.2009