Skip to main content

Vagn Ladegaard Andersen

Najugaq

Dionevej 25

Postnormu aamma illoqarfik

9210 Aalborg SØ

Atuuffik

Piviusumik piginnittuusoq

RENGØRINGSCOMPAGNIETS FOND

CVR-normu
Killiffia
Aktiv
Attuumassuteqarpoq imatut
Piviusumik piginnittuusoq
Piviusumik piginnittut kinaassusersineqarsinnaanngillat imaluunniit nassaarineqarsinnaanatik, aqutsisoq piviusumik piginnittutut ilanngunneqarpoq.
Ulloq allanngortitsiffik
21.11.2017

AEC-FONDEN

CVR-normu
Killiffia
Aktiv
Attuumassuteqarpoq imatut
Piviusumik piginnittuusoq
Piviusumik piginnittut kinaassusersineqarsinnaanngillat imaluunniit nassaarineqarsinnaanatik, aqutsisoq piviusumik piginnittutut ilanngunneqarpoq.
Ulloq allanngortitsiffik
21.11.2017

AEC-FONDEN

CVR-normu
Killiffia
Aktiv
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
26.05.2004
Fratrådt
01.01.2009

DANSK FACILITY SERVICE HOLDING A/S

CVR-normu
Killiffia
Normal
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
28.05.1997
Fratrådt
17.05.2006

LERBÆK MØLLELAUG II I/S

CVR-normu
Killiffia
Ophørt
Attuumassuteqarpoq imatut
Tamakkiisumik akisussaassuseqarluni peqataasoq
Tiltrædelsesdato
01.10.1991
Fratrådt
30.06.2005

DANSK FACILITY SERVICE A/S

CVR-normu
Killiffia
Opløst efter fusion
Attuumassuteqarpoq imatut
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
10.02.2005
Fratrådt
19.09.2006