Skip to main content

Handelsbetingelser

Erhvervsstyrelsen modtager betaling for dokumenter med betalingskort, ved straks-faktura eller månedlig faktura.

Anvendelsesområde
Nedenstående vilkår og forbrugeraftaleloven finder kun anvendelse, hvis du handler med Erhvervsstyrelsen som forbruger.

Hvad gælder ikke?
Hvis du er erhvervsdrivende, gælder disse vilkår (bortset fra bestemmelser om betaling og levering) ikke. Du indgår da handlen med Erhvervsstyrelsen på de almindelige gældende regler i Købeloven. Forbrugeraftaleloven finder heller ikke anvendelse, hvilket betyder, at du som erhvervsdrivende ikke har fortrydelsesret.

Erhvervsdrivende fra udlandet
Som erhvervsdrivende fra udlandet accepterer du, at dansk lov finder anvendelse på handlen, bortset fra de danske regler om lovvalg. FN Konventionen om internationale køb (CISG) finder heller ikke anvendelse. Dit køb er alene reguleret af den danske købelovs bestemmelser om handelskøb.

Betaling med betalingskort
Ved betalingskort forstås Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA elektron, American Express, Maestro, Master Card samt JCB.

Alle priser angivet i CVR er i Danske Kroner (DKK) og er inklusive alle afgifter, told m.m. Der pålægges ikke moms af ydelser på CVR.

Ved betaling med betalingskort trækkes det skyldige beløb først på tidspunktet for afsendelsen af produktet til brugeren. Hvis en bestilling indeholder flere produkter, trækkes det skyldige beløb først på tidspunktet for afsendelsen af det sidst bestilte produkt.

Et produkt anses for afsendt, når brugeren har opnået adgang til det bestilte produkt i det oplyste format.

Betalingen sker via en sikker forbindelse
Betalingen sker via en sikker forbindelse (https). De indtastede oplysninger i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypteret, og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Erhvervsstyrelsen eller andre har mulighed for at læse data. Sikkerheden er markeret ved en lille hængelås nederst i browseren.

Kryptering
På CVR på Virk er kommunikation i betalingsmodulet mellem brugeren og serveren i Erhvervsstyrelsen krypteret med SSL-kryptering (secure socket layer). SSL-løsningen omfatter blandt kryptering af overførsler og anvendelse af krypteringscertifikat. Denne opfylder alle de krav, som PBS stiller til sikkerhed. Ved betaling af alle bestillinger bruges betalingssystemet DIBS, der også er godkendt af PBS. Alle betalinger håndteres i dette system og kan søges på ordrenummer.

Betaling af faktura
Betaling af straks-faktura såvel som månedlig faktura skal ske ved betaling af det medfølgende girokort senest 32 dages efter fakturaens modtagelse. Erhvervsstyrelsen pålægger et rykkergebyr ved manglende betaling.

Leveringstid
Din ordres leveringstidspunkt afhænger af det, du har bestilt. Hvis du har bestilt filer, leveres ordren så hurtigt som disse kan fremstilles af systemet. Hvis ordren skal leveres pr. post, skal der forventes op til 10 dages leveringstid.

Fortrydelsesret
Retten til at træde tilbage fra aftalen indgået ved fjernsalg eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted bortfalder, når varer leveres efter kundens specifikationer, hvilket gør sig gældende for de af Erhvervsstyrelsens betalings-produkter, der ikke leveres digitalt.

Retten til at træde tilbage fra aftalen, bortfalder desuden ved bestilling af produkter, der leveres digitalt.

Brugerens fortrydelsesret bortfalder således, når leveringen af produktet er påbegyndt med brugerens forudgående og udtrykkelige samtykke af, at fortrydelsesretten ophører.

Sælgers kontaktoplysninger

CVR. 10150817
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf.: 72 20 00 30
Fax: 35 29 10 01

Anvendelsen af CVR på Virk er i øvrigt underlagt de til enhver tid gældende generelle vilkår.