Skip to main content

Datafordeleren

Få adgang til grunddata alle virksomheder registreret i CVR via webservices på Datafordeleren.

Gennem Datafordeleren kan du få adgang til alle grunddata om virksomheder og deres produktionsenheder fra det CVR. Data leveres med en vis forsinkelse.

Grunddata er blandt andet oplysninger om virksomhedsnavn, adresse, start og evt. ophørstidspunkt, virksomhedsform, branche, kontaktoplysninger, antal ansatte og oplysninger om fuldt ansvarlige deltagere. Selskabsdata er i øjeblikket ikke tilgængelige via Datafordeleren. Offentlige myndigheder kan få adgang til CPR-numre og præcise antal ansatte.

Der findes følgende tjenester:

  1. HentCVRdata: returnerer nærrealtidsopdateret data om de registrerede CVR-enheder med summarisk data for andre relaterede enheder, såsom produktionsenheder og fuldt ansvarlige deltagere.
  2. HentCVRDataFortrolig: samme som ovenfor – dog inkl. CPR-numre og præcise antal ansatte. Kun adgang for offentlige myndigheder.
  3. SoegCVRData: tjenesten giver mulighed for, gennem underliggende metoder, at fremsøge CVR-enheder ud fra ét givent søgeparameter.

Hvordan får jeg adgang til data?

For at få adgang til de tjenester, der udstilles af CVR, skal du anmode om adgang.

Få adgang og læs mere om CVR fra Datafordeleren.