Skip to main content

CVR-webservices

Få adgang til grunddata om alle virksomheder registreret i CVR og oplysninger om tegningsregler og ledelse i kapitalselskaber via Erhvervsstyrelsens egne webservices.

Du kan få adgang til alle grunddata om virksomheder og deres produktionsenheder fra CVR.

Grunddata er blandt andet oplysninger om virksomhedsnavn, adresse, start og evt. ophørstidspunkt, virksomhedsform, branche, kontaktoplysninger, antal ansatte og oplysninger om fuldt ansvarlige deltagere. Herudover kan du få adgang til visse selskabsoplysninger, herunder oplysninger om registreret kapital, tegningsregler og ledelse. Offentlige myndigheder kan desuden få adgang til CPR-numre og præcise antal ansatte.

Der findes følgende services:

  1. HentAktuelDeltager: returnerer nutidsdata om den enkelte deltager ved forespørgsel på deltager-nummer eller CPR-nummer.
  2. HentAktuelVirksomhed: returnerer nutidsdata om den enkelte virksomhed ved forespørgsel på CVR-nummeret.
  3. HentTegningsregelOgLedelse: returnerer den gældende tegningsregel og registrerede ledelse ved forespørgsel på et CVR-nummer – enten på den dato som er angivet i forespørgslen eller dags dato.
  4. PersonerTegningsberettiget: returnerer samme data som ”Hent tegningsregel og ledelse” ved forespørgsel på CVR-nummer og x antal CPR-numre – dog med tilføjelse af et felt, der angiver om input i servicen opfylder den strukturerede tegningsregel for virksomheden.

Hvordan får jeg adgang til data?
Adgangen til ovenstående services kræver et funktionscertifikat/funktionssignatur, hvortil der kan tildeles de relevante roller og rettigheder. Det er NETS, der udsteder disse certifikater.

Følgende skal sendes til Erhvervsstyrelsen:

  • Oplysninger om hvilken/hvilke services, der ønskes adgang til
  • CVR-nummer og virksomhedsnavn
  • E-mail på kontaktperson (evt. flere)
  • Certifikatets ”Subject Serial Number”, eksempelvis: 'CVR:<cvrnr>-FID:<fidnr>'
  • IP-adresse (enkelt eller range)

Ovenstående sendes til [email protected], hvorefter relevante dokumenter til underskrift udformes. Når disse returneres i underskrevet stand, vil der blive oprette adgang til det angivne funktionscertifikat.