Skip to main content

CVR-udtræk er lukket

Vi har den 14. december 2018 lukket for selvbetjeningsløsningen til CVR-udtræk.

Som annonceret har vi lukket for CVR-udtræk. Der bliver ikke lavet en ny udtræksløsningen, men vi har en række andre distributionsløsninger til CVR-data, som du kan benytte i stedet: fra enkeltopslag og filtrering i CVR på Virk til system-til-systemadgang, hvor dine egne løsninger får direkte adgang til CVR.

Baggrunden for beslutningen om lukningen er et ønske om at forbedre og ensrette distributionen af CVR-data samt at gøre fremtidig videreudvikling af CVR-databasen mindre kompleks. Vi vil herved være i stand til at kunne levere data i større mængder til vores brugere.

Konkret betyder det, at du ikke længere vil modtage en fil i din mail, hvis du abonnerer på data fra CVR-udtræk.

Brug i stedet:

Søgning i CVR på Virk
Brug søgeord og filtre og download resultatet til Excel.

System-til-systemadgang
Få direkte adgang til CVR med en system-til-systemadgang, og berig din egen løsning med aktuelle og historiske oplysninger fra CVR.

CVR-webservices
Få adgang til grunddata om alle virksomheder registreret i CVR og oplysninger om tegningsregler og ledelse i kapitalselskaber.

Datafordeleren
Få adgang til grunddata om alle virksomheder registreret i CVR. Data leveres med en vis forsinkelse.

Få hjælp af privat leverandør
Få analyser eller særlige udtræk af CVR-data, når du ikke selv ønsker at foretage databehandlingen.