Skip to main content

Analyser og særlige udtræk af CVR-data

Ønsker du analyser eller særlige udtræk af CVR-data, og ønsker du ikke selv at foretage databehandlingen, kan du kontakte en privat leverandør.

I det følgende ses en liste over private leverandører, der behandler CVR-data. Listen er ikke udtømmende, og leverandørerne har ingen tilknytning til Erhvervsstyrelsen. Det anbefales, at oplysningerne på listen suppleres med egne markedsundersøgelser.

Tilbyder din virksomhed behandling af CVR-data, kan du komme på listen ved at kontakte [email protected]. Medsend virksomhedens navn og CVR-nummer.