Skip to main content

Reklamebeskyttelse

Alle brugere i CVR på Virk skal overholde reglerne om reklamebeskyttelse.

Virksomheder kan frabede sig reklamehenvendelser. Alle brugere i CVR skal bekræfte, at:

  • ønsket om reklamebeskyttelse vil blive respekteret.
  • at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand klart vil tilkendegive over for denne, at enheden er beskyttet.
  • at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand vil indhente en skriftlig erklæring fra tredjemand om, at denne vil overholde betingelserne for reklamebeskyttelse.
  • at modtageren skal være indforstået med, at enhver tilsidesættelse af ovenstående vilkår indebærer, at Erhvervsstyrelsen er berettiget til uden varsel at tilbageholde grunddata om disse enheder ved fremtidige leverancer af CVR-data.

Brugeren vil blive bedt om at acceptere ovenstående vilkår, når vedkommende går ind i CVR på Virk.

Fold alle ud Fold alle ind