Skip to main content

CVR på engelsk

Meget indhold er oversat til engelsk, men ikke alt.

Switch to English CVR help.

Visse dele af CVR er oversat til engelsk - dels for at give brugere, der ikke kan dansk, mulighed for at navigere i CVR, og dels for at danske virksomheder hurtigt og gratis kan skaffe engelsksproget dokumentation.

Ud over navigation, overskrifter og kategorier er en del egentlig data tilgængelig på engelsk, men nogle informationer er fortsat på dansk. Ustruktureret data som fx formål ville kræve en manuel oversættelse af samtlige selskabers formål. Nogle termer er ikke direkte oversættelige: Fx er der juridisk forskel på et ’aktieselskab’ og et ’private limited company’, selvom de minder om hinanden.

Når du bygger din egen virksomhedsrapport, vil du altså i nogle tilfælde kunne få en rent engelsk rapport, og i nogle tilfælde vil den være en blanding af dansk og engelsk.

Nogle funktioner kræver login med NemID, og da NemID kræver enten et dansk CVR- eller et CPR-nummer, har vi ikke prioriteret at oversætte dette indhold endnu. Enkelte dokumenter, som man skal logge ind for at købe, findes dog i engelske versioner: Registreringscertifikat, Navneændringscertifikat og Serviceattest.

Du kan skifte til engelsk sprog over søgefeltet på forsiden, eller efter du har fremsøgt en virksomhed.