Skip to main content

Adressebeskyttelse

Se, hvad der gælder af regler for adressebeskyttelse i CVR.

Det er som udgangspunkt et lovkrav, at oplysninger om virksomhedsdeltageres, herunder stifteres, ledelsesmedlemmers, ejeres og fuldt ansvarlige deltageres, navne og privatadresser fremgår af CVR. Dette gælder for både aktive og ophørte selskaber/virksomheder.

Hvis en deltager har navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR), får deltageren dog automatisk beskyttelsen af sin privatadresse overført til Det Centrale Virksomhedsregister. Det betyder, at deltagerens privatadresse ikke bliver offentliggjort i CVR, så længe beskyttelsen i CPR er gældende.

Adressebeskyttelsen i CVR omfatter imidlertid ikke virksomhedsadresser, som er tilgængelige uden tidsbegrænsning. Dette gælder, uanset om en given virksomhedsadresse er sammenfaldende med en beskyttet privatadresse.