Skip to main content

Adressebeskyttelse

Personers navne- og adresseoplysninger fremgår af CVR, medmindre adressen er hemmelig i CPR.

Det er som udgangspunkt et lovkrav, at dine navne- og adresseoplysninger fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvis du er registeret som enten stifter, ledelsesmedlem, ejer og/eller fuldt ansvarlig deltager. Dette gælder for både aktive og ophørte selskaber/virksomheder.

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR), får du dog automatisk beskyttelsen af din privatadresse overført til Det Centrale Virksomhedsregister. Det betyder, at din privatadresse ikke bliver offentliggjort i CVR, så længe beskyttelsen i CPR er gældende.

En virksomheds adresse kan aldrig være hemmelig - heller ikke når den er sammenfaldende med en beskyttet privatadresse.